Religija

Kralj Salman želi spriječiti zloupotrebu učenja poslanika Muhammeda u opravdavanju nasilja ili terorizma.
'Vjerniku je obaveza da poštuje svakog čovjeka, pa i onog ko udara na njegovu čast', kaže hafiz Sulejman Bugari...
Bogohuljenje je zakonom kažnjivo u 69 država svijeta. Najčešća kazna je zatvorska, a u dvije zemlje moguća je i smrtna.
Nikome u proteklih 2.000 godina nije palo na pamet da u moru postavi skulpture Križnog puta, sve do sada, u Hrvatskoj.
Katarska komisija za ljudska prava izvijestila je da je državljanima Katara rečeno da mogu ući u Saudijsku Arabiju samo
Imamima iz Francuske, Belgije, Velike Britanije i Tunisa pridružili su se predstavnici ostalih vjerskih zajednica.
Oglasi