REKOM

Kandić smatra zastrašujućim izjave da presude za zločine na području bivše SFRJ sprečavaju miran život zajednica.
Dok ne saznamo imena svih žrtava ratova, postojaće strah da se zločin i istorija mogu ponoviti, smatra Nataša Kandić.
Iz ovih organizacija obećana pomoć u koordinaciji komunikacije između nacionalnih institucija u čijoj je nadležnosti donošenje odluke o osnivanju REKOM-a.
Oglasi