Referendum

Theresa May, Parlament, Velika Britanija
Britanska premijerka je istakla da bi zastupnici imali priliku glasati i o tome da li podržavaju novi referendum.
Crnogorci su 21. marta 2006. godine na referendumu odlučili napustiti tadašnju Državnu zajednicu sa Srbijom.
Jesu li građani Hrvatske u zabludi ako misle da će im država osigurati bolje penzije jer sistem to ne omogućava?
Riječ je o usklađivanju sa EU mjerama protiv terorizma, a prihvaćen je i prijedlog o povećanju doprinosa za penzije.
Nakon tri odbacivanja, britanska vlada će ponovno početkom juna na glasanje staviti prijedlog zakona o Brexitu
Vrhovni sud dozvolio je napuštanje zatvora zbog odlaska na sjednicu Parlamenta, ali to ne garantira imunitet od suđenja.
Oglasi