Ravnopravnost

Ermina Lekaj Prljaskaj
Zastupnica bošnjačke manjine kaže da je zbog podrške Deklaraciji izložena političkom linču i diskreditaciji.
Žene su najravnopravnije u nordijskim državama, dok su države Balkana u gornjoj polovini rangiranih.
Sabor, Hrvatski sabor, Zastupnici
Iako su vladajući pozivali na konsenzus, nakon što je odbijena većina amandmana ipak nije bilo konsenzusa pri glasanju.
Hrvatski premijer kaže da vlada veliko razumijevanje za tu temu, shvatanje da postoji problem te da ga treba riješiti.
U dokumentu Sabora piše da je za uspješno funkcioniranje ključno da svi konstitutivni narodi i građani budu ravnopravni.
Žena, Posao, radnica
Ne može se govoriti o ljudskom razvoju, navode službenici UN-a, ako se ne uzme u obzir 50 posto populacije.
Oglasi