Ravnopravnost spolova

Nakon ostavke urednice BBC-ja Carrie Gracie zbog nejednakih zarada muškaraca i žena neke kolege pružile su joj podršku.
Vozačice Edina Delić, Sanja Vujić i Maja Kovačević drugačija su lica javnog prijevoza u Tuzli, Beogradu i Nikšiću.
Među 100 vodećih britanskih kompanija više ne postoji nijedan upravni odbor u kojem sjede isključivo muškarci.
Političarke iz regije smatraju da je vrlo mali napredak u ravnopravnosti polova u politici Balkana.
Nina Suomalainen, zamjenica šefa misije OSCE-a u BiH, govori o diskriminaciji žena u bh. politici i djece u školama.
Žene u centralnoj zemlji Evropske unije i dalje su slabije plaćene, situacija na zapadu gora nego na istoku.
Oglasi