Ratnici

Širom Bosne i Hercegovine provedena je velika akcija hapšenja. Na udaru su bili centri pripadnika selefijskog pokreta.
Onoda je 1944. godine prekomandovan na filipinski otok Lubang, gdje je Drugi svjetski rat za njega trajao 30 godina.
BiH prva u regiji usvaja zakon kojim građanima zabranjuje sudjelovanje u paravojnim formacijama u inostranstvu.
Naoružani muškarac koji je petogodišnjeg dječaka sedam dana držao kao taoca ubijen je u intervenciji FBI-a.
Oglasi