Rat u BiH

U historiju svjetske književnosti svakako neće ući, ali hoće u sveopćoj historiji zla i beščašća.
Piše: Ibrahim Sofić - Jedna, dvije, tri… stotinu…hiljadu…dvije hiljade…tri hiljade i još 777… Toliko je izbrojano...
U Vedrom polju u Hambarinama je klanjana kolektivna dženaza za 86 žrtava iz Prijedora i Kotor-Varoši.
Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine.
Doktor Mustafa je ranjenog dječaka Dragana odnjegovao, spasio mu život i odnio svojim roditeljima da ga njeguju.
Gotovo polovina predratnog stanovništva sa područja Foče protjerana je iz svojih kuća. Stručnjaci zato upozoravaju da se
Oglasi