Rat na kosovu

U Beogradu predstavljen dosije o operaciji u kojoj je ubijeno najmanje 350 Albanaca, a više hiljada deportirano.
Katarza je kad svi shvate svoju odgovornost - a sve dok ne bude bilo pravde, neće biti ni društva.
Tokom rata na Kosovu silovano je nekoliko hiljada žena i djevojaka, a tačnih podataka o zločinima još nema.
Ministar vanjskih poslova Kosova Hashim Thaci traži izvinjenje Srbije za kosovske žrtve rata 90-ih godina.
Oglasi