Rast

Trgovinski rat sa Sjedinjenim Američkim Državama odražava se na kinesku ekonomiju. Izvoz je na najnižoj tački u posljednje
Projekcije Standard Chartereda kažu da će Indonezija iduće desetljeće ući u pet ekonomija, a Kina do 2020. postati prva.
Najmnogoljudnija zemlja mora izraditi politiku kako bi riješila manjak radne snage i rapidno starenje stanovništva.
Zbog kritika koje upućuje predsjednik Trump spekulira se o smjeni Jeromea Powella, ali on poručuje da neće odstupiti.
Zemlja bilježi najsnažniji ekonomski rast u 20 godina, isplatile se i 'zlatne vize' za privlačenje stranaca...
Kina, Burza
Trgovinske napetosti i više kamatne stope usporit će rast na 3,5 posto, iako za sada nema znakova oštrog pada.
Oglasi