Raspad industrije u BiH

Napomena autora: Prilikom tehničke obrade filma došlo je do previda, gdje je zadržan potpis s kadra koji je u procesu montaže izbačen, pa je greškom...
Ništa nije pronađeno
Oglasi