Raseljeni

Poplavama i klizištima pogođeno je 249 naselja u 44 grada što je negativno uticalo na život više od 4,5 miliona ljudi.
I 24 godine od završetka rata, u BiH postoji 121 izbjeglički centar. Nove generacije djece odrasle su u tim centrima,
Ujedinjeni narodi pozivaju da se odmah osigura pristup humanitarnim organizacijama kako bi dostavile pomoć civilima.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je u sukobima poginulo najmanje 227, a povrijeđeno više od 1.125 ljudi.
Sukobi između rivalskih libijskih strana za kontrolu nad glavnim gradom doveli su do raseljavanja više od 18.000 ljudi.
M
Eskalacija nasilja u i oko glavnog grada Libije rezultirala raseljavanjem hiljada osoba, saopćili su Ujedinjeni narodi.
Oglasi