Rahimullah Khan

Vojnik Rahimullah Khan za kojeg se mislilo da je poginuo dvije godine je bio zarobljenik talibana.
Ništa nije pronađeno
Oglasi