Radovan Karadžić

Republika Srpska je jedini realni nadomjestak svih srpskih poraza po raspadu Jugoslavije od Slovenije do Kosova.
U historiju svjetske književnosti svakako neće ući, ali hoće u sveopćoj historiji zla i beščašća.
Radovan Karadžić je više puta tražio da mu se dozvoli pristup Skypeu ili nekom drugom sredstvu videokomunikacije.
Najveći broj presuda za Srebrenicu izrekao je Sud BiH, osudivši 25 osoba, u Haagu je osuđeno 14 bivših pripadnika VRS-a.
Lideri u regiji moraju preuzeti vodstvo svojim primjerom i aktivno se usprotiviti nacionalističkim pričama,
Najava inicijative kojom će Srbija tražiti da 'srpski ratni zločinci' služe kazne u zemlji mogla bi obesmisliti pravdu...
Oglasi