Radosav Žerjav

Ranije su se na ovaj potez odlučileGrađanska lista Gregora Viranta i Demokratske stranke umirovljenika Karla Erjavca.
Ništa nije pronađeno
Oglasi