Radio

Uz komunikacijske programe pametnih telefona, interes novih generacija za radioamaterizam - slabi.
Kakvo je stanje u javnim servisima zemalja u regiji? Ispunjavaju li svoju osnovnu funkciju nepristrasnog i etičkog
U 197. izdanju Al Jazeera Svijeta prenosimo kakva je situacija u zemljama južne Afrike, gdje je proglašeno stanje prirodne
O problemima osoba sa invaliditetom u medijima se uglavnom govori samo određenih dana u godini. Međutim, jedna internet
Radio u Kragujevcu je jedinstven medij u regiji, a cijeli svoj program je posvetio socijalno ugroženim grupama.
Blizu 36 miliona osoba na svijetu žrtve su nekog oblika ropstva. Na Haitiju je svako deseto dijete žrtva eksploatacije.
Oglasi