Radimlja

Slučaj izmještanja nekropole stećaka sa lokacije u Istočnom Sarajevu uzbunio je javnost ali do sada nema jasne reakcije.
Ništa nije pronađeno
Oglasi