Quebec

Ljekari su uvrijeđeni što će dobiti povišice dok se medicinske sestre i pacijenti nalaze u nepovoljnom položaju.
Prema zakonu, pokrivene osobe dužne su otkriti lice pri korištenju javnih usluga, poput vožnje u javnom prijevozu.
Oluja pojačana vjetrovima brzine i do 140 km/h harala je prolazom između juga Québeca i sjevera države New York.
Napad na džamiju u Quebecu ponovo je u prvi plan stavio pitanje islamofobije u Kanadi. Prema istraživanjima, u pokrajini
Članovi muslimanske zajednice smatraju da stavovi izneseni na radiostanicama jačaju netrpeljivost prema muslimanima.
Na snimcima se vide tragovi krvi na tepisima i zidovima, kao i zidovi izrešetani mecima.
Oglasi