Pruga

Na ponovljeni referendum u nedjelju izašao premali broj birača, a tijesna većina glasala protiv pruge.
Miro Cerar
Komentari slovenske Vlade nakon sudske presude o referendumu mogu se tumačiti kao njegova sumnja u nezavisnost suda.
Zbog neravnomjerne kampanje, Vrhovni sud je naložio ponavljanje refrenduma o gradnji pruge Kopar - Divača.
Rekonstrukcijom pruge putovanje bi se trebalo skratiti sa sedam i po na tri do četiri sata brzinom 160 km/h.
U Beogradu su počeli radovi na modernizaciji pruge Beograd - Budimpešta. Trajat će iduće tri godine. Vlakovi će povezivati
Na referendum na kojem su građani Slovenije odlučivali o zaustavljanju gradnje pruge izašlo je 20 posto birača.
Oglasi