Prozor

Piše: Safet Pozder - Da li će ova bh. općina i dalje slaviti blagdan Malu Gospu kao svoj dan, ili 11. august i prvo...
Piše: Safet Pozder - Nikada ranije Prozor krajem decembra nije blistao i treperio kao ovaj put.
Sa smrću mnogih majstora u bh. čaršijama ugasili su se i zanati. Tako je i u Prozoru, gdje su opstal tek neki zanati.
Piše: Safet Pozder - U Prozoru su mnogi jučer uzeli slobodan dan da bi pratili izricanje presude hrvatskoj 'šestorki'.
U Kovačevom Polju kod Prozora već 14 godina porodica Derve Kmetaša održava farmu koja ima 2.000 kokoši.
Ljudski organizam je takav da sam reaguje i upozorava na nepravdu koja mu se svjesno čini.
Oglasi