Prozor

Blagdani su, na određeni način, spoj religijskog učenja i propisa s jedne te narodnog folklora i običaja s druge strane.
Sve je počelo izradom predmeta potrebnih za svakodnevni život, a danas Derviš pravi zdjele, posuđe i drvene džamije.
Kada je babo htio istupiti u kolonu za strijeljanje, za ruku ga je povukao čovjek iz Prozora i istupio umjesto njega.
Piše: Safet Pozder - Da li će ova bh. općina i dalje slaviti blagdan Malu Gospu kao svoj dan, ili 11. august i prvo...
Piše: Safet Pozder - Nikada ranije Prozor krajem decembra nije blistao i treperio kao ovaj put.
Sa smrću mnogih majstora u bh. čaršijama ugasili su se i zanati. Tako je i u Prozoru, gdje su opstal tek neki zanati.
Oglasi