Proširenje EU

Komesar Johannes Hahn će predstaviti izvještaje o napretku država kandidatkinja sa zapadnog Balkana za članstvo u Uniji.
Nevladine organizacije pripremile su Alternativni izvještaj o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.
Zbog neizvjesnosti oko otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom balkanske države postaju nervozne.
Strategija je objavljena na francuskom, makedonskom i albanskom jeziku na stranicama Ambasade Francuske u Skoplju.
Predsjednik Srbije kaže da niko u Evropi ne može kazati ostaje li 2025. kao rok za punopravno članstvo te zemlje u EU.
Iz strategije EK-a se jasno iščitava precizna upućenost Brisela u političke, ekonomske, socijalne prilike u regiji.
Oglasi