Progon

Bugarska je tokom sovjetske ere bila najpouzdaniji saveznik službene Moskve u regiji. Nakon pada komunizma, bez obzira na
Na mjestima gdje su nekad bila groblja sada su parkinzi i igrališta, a okolo se još vide polomljene kosti.
Bugarska je 1989. godine otvorila granicu s Turskom kako bi ohrabrila odlazak dijela svoje turske manjine. U nekoliko
Washington je kaznio načelnika Glavnog štaba vojske Mijanmara i druge oficire zbog nasilja nad Rohinjama.
Borka Pavičević
Za Srbiju će biti nade kada shvati da su Borka Pavićević i slični 'izdajnici' jedine patriote koje je imala...
Utvrđeno je da je Pavić počinio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti.
Oglasi