Prodavači

Četvrtini zaposlenih u Crnoj Gori konkurencija su mašine, koje su jeftinije, nemaju sindikat, niti radnička prava.
Ništa nije pronađeno
Oglasi