Pritvaranje

Nije navedeno kada su i gdje privedeni, niti koliko je ljudi umiješano u slučaj, samo da je otvorena istraga.
Oglasi