pristupanje

Johannes Hahn
Države članice Evropske unije smatraju da bi se mogao osigurati mir na Balkanu, a da je pristupanja EU ključno za to.
Turska je poručila da neće poštovati odluku koju je Evropski parlament usvojio 'na bazi neutemeljenih tvrdnji'...
Evropska kriza zemljama Zapadnog Balkana daje veliku šansu za korjenitu promjenu paradigme u odnosima sa EU.
U Senatu je dvotrećinskom većinom ratificiran Protokol o prijemu Crne Gore u NATO, a dokument treba potpisati Trump.
'Stavit ćemo pregovore na sto jer Turska nije ničije žrtveno janje da čeka 54 godine ispred vrata EU-a'...
Vanjskopolitički odbor Senata SAD-a jednoglasno je 12. januara odobrio ratifikaciju Protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u
Oglasi