Prilep

Muslimani u Prilepu nemaju vjerski objekat gdje bi se molili. Čarši džamija dvanaest godina je u ruševinama. Ovaj spomenik
Stanje u kojem je Čarši džamija, dignuta 1475. a spaljena 2001., sramotno je za vlast u Makedoniji i njene građane.
Gradonačelnimk Prilepa apelirao na pomoć građana za obnovu konaka manastira Treskavec, koja će koštati milion eura.
Nepristupačan teren, bez vode, usporio je intervenciju vatrogasnih jedinica.
Oglasi