Prekršaj

Na utakmicama visokog rizika prekršajni sudac izricat će kazne izgrednicima, uključujući i zabranu ulaska na stadion.
Vijeće čuvara kaže da je iranski predsjednik prekršio izborna pravila, pa mu prijeti zatvorska ili kazna bičevanjem.
Oglasi