Pregovarački tim

Vijeću ministara BiH preporučeno da ne prihvati zahtjev EU-a da se omogući bescarinski uvoz robe iz Hrvatske.
Oglasi