Predsjedavanje

Premijer Estonije Juri Ratas kaže da će cilj njegove zemlje biti ujedinjenija, sigurnija i snažnija Unija.
Sebastian Kurz želi da ide u suret Rusiji, jer, kako je u više navrata podvukao - nema mira u Evropi bez Moskve.
Malta želi vratiti povjerenje građana u EU, fokusirajući se na ključna pitanja kao što su migracije i sigurnost.
Ceremonija primopredaje predsjedavanja održana je na sastanku Komiteta ministara Vijeća Evrope.
Bosna i Hercegovina je u Briselu od Belgije preuzela šestomjesečno predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope.
Bosna i Hercegovina u Briselu od Belgije je preuzela šestomjesečno predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Evrope.
Oglasi