Predrag Jureković

Samo sudjelovanje u MAP-u bi bilo od koristi za BiH jer podrazumijeva asistenciju Saveza u potrebnim reformama.
Ništa nije pronađeno
Oglasi