Predrag Bošković

Crnu Goru smo doveli do nivoa koji predstavlja novi kvalitet života i novi bezbjednosni aspekt, kaže ministar Bošković.
Air Policing je mirnodopska misija, koja ima za cilj očuvanje sigurnosti zračnog prostora NATO-a tokom cijele godine.
'Kad vidite sva previranja u svijetu, onda znate da je NATO pravi put', poručio je američki senator Crnogorcima...
Potpisivanjem Protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u okončana je procedura njegove ratifikacije u SAD-u.
Na konferenciji u Podgorici istaknuto da iskustva niza zemalja ukazuju na pozitivan ekonomski efekt ulaska u NATO.
Oglasi