Prava radnika

Pod sloganom "Veće plate za opstanak i ostanak" održan je prvomajski protest u Beogradu. Sindikati su zatražili od vlasti da
Na skupovima se traži da država zaštiti radnika, poveća minimalnu plaću i sigurnost radnika.
Iako je još 2013. godine crnogorska vlada trebala donijeti podzakonski akt koji bi definirao ko i pod kojim uvjetima može
Pod sloganom "Veće plaće za opstanak i ostanak", organiziran je prvomajski protest u Beogradu. U prvi plan stavljaju niske
Prvog maja se intenzivnije sjetimo prava radnika i njihovog položaja. 28. aprila je i Međunarodni dan zaštite na radu. Za
Savez sindikata bh. entiteta Republika Srpska organizirao je protestno okupljanje kod graničnog prelaza između Bosne i
Oglasi