Povjerioci

Fabrika cijevi "Unis" iz Dervente postigla je dogovor sa stranim povjeriocima o vraćanju duga od blizu 76 miliona eura.
Za 10 strateških preduzeća u Srbiji 31. maja prestaje da važi zaštita od naplate potraživanja povjerilaca. Nagomilani dugovi
Beogradski košarkaški klub je saopćio da je na dan izbora nove Uprave utvrđeno da 'Crno-beli' duguju 6.504.530 eura...
Dogovoru se protivila jedino Rusija, koja i dalje traži punu isplatu tri milijarde dolara vrijedne euroobveznice.
Na sastanku skupštine povjerilaca u Tuzli izabrano je vijeće povjerilaca, koje će donositi sve buduće odluke.
Stečajnoj upravi KAP-a obratilo se 2.236 kompanija i organizacija, koje potražuju ukupno 459,4 miliona eura duga.
Oglasi