Povijest

Ova priča slavi čovjeka, čuvajući od zaborava fragmente prošlog vremena nepojmljivog novim generacijama. To je ujedno
Hamdija Kreševljaković je bio naučnik koji je svojim intelektualnim radom zadužio generacije budućih istraživača.
Piše: Hatidža Dedović - Zamislite da ste baš vi ta žena u 15. stoljeću, na čelu države na koju svi jurišaju...
Brojni su primjeri ovakvih susreta, bilo da je riječ o evropskim, azijskim ili američkim državama.
Historičari iz regije zajedno izabrali materijal o raspadu Jugoslavije i ratovima da bi pomogli učiteljima i učenicima.
UAE usmjerili pažnju na historiju i geografiju da bi državi dali civilizacijsku dubinu i izgradili navodnu imperiju.
Oglasi