Povelja

Prošlo je 800 godina od donošenja dokumenta koji se smatra začetnikom moderne demokratije i vladavine prava.
Arapska liga bi trebala prerasti u instituciju koja će biti kadra da olakša prijelaz ka slobodi i demokratiji.
Predstavnici osam zemalja predlažu bližu saradnju, pokrenuta inicijativa za formiranje banke za međusobnu trgovinu.
Podsjećanje na međaše bosanske historije i kulture.
Generalni sekratar UN-a Ban Ki Moon istakao je ozbiljnu prijetnju od zagađenja i prekomjernog ribolova.
Oglasi