Potpisivanje

Sedam godina nakon potpisivanja, Brisel će pokrenuti postupak primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i
Ukoliko se Sporazum ne odobri,od 1. jula preko granice BiH sa Hrvatskom neće moći prolaziti ni ljudi ni roba.
Oglasi