Poslodavci

Piše: Ermin Čengić - Značaj inicijative je u tome da ljudi provode više vremena posvećeni onima ili onome što vole.
Tempo zapošljavanja ukazuje na otpornost tržišta rada i ekonomije, koja je duže od decenije u ekspanziji.
Radnici
Struka upozorava da se u Hrvatskoj javlja antagonizam privatnog i javnog sektora i kriva percepcija njihovih uloga.
Ni poslodavci ni sindikati u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu zadovoljni Vladinim Prijedlogom izmjena Zakona o
Festival u Rovinju za temu ima problematiku radne snage, zadržavanja kadrova i privlačenja novih talenata u kompanijama.
Broj zahtjeva za azilom smanjio se na 1,07 miliona u 2018. nakon 1,65 miliona godišnje u 2015. i 2016.
Oglasi