Porijeklo

Njemački zavod za statistiku je saopćio kako 25,5 posto građana, približno 20,8 miliona osoba, ima migrantske korijene.
Saga o Elizabeth Warren pokrenula je brojna pitanja u SAD-u, ali ne ona prava.
Piše: Zekerijah Smajić - Teslina genijalnost je božansko proviđenje koje se ne udjeljuje pravoslavcima i katolicima.
Stopa imigracije u Njemačku već dugo je veća od one u SAD-u, koja važi za imigrantsku državu.
Interaktivno
Potrošači najviše cijene proizvode iz Njemačke, zatim Švicarske, pa Evropske unije.
Piše: Esad Kučević - DNK-analize pokazuju da su genetske razlike među balkanskim narodima sasvim male i da je "seoba...
Oglasi