Poreski obveznici

Sistem je tako i napravljen – da svi mogu krasti i varati sistem, samo što oni na vrhu piramide mogu krasti najviše.
Ekonomisti upozoravaju na novu recesiju ukoliko se kompromis ne postigne što prije.
U akciji borbe protiv utaje poreza Njemačka je počela kupovati insajderske informacije državljana Švicarske.
Novi ured u Hrvatskoj počinje s radom odmah i utjerivat će eventualne dugove do roka zastare, unazad tri godine.
Nakon objave liste poreskih dužnika i provjere da li je imovina mnogih poznatih Hrvata u skladu s njihovim primanjima,
Oglasi