Politika

Utjecaj država slabi u korist jačanja korporacija, poruka je knjige Josepha Stiglitza.
U kom pravcu će ići Evropska unija pod predsjedavanjem nekrunisane kraljice štednje.
Priprema za izbore 2020. godine u Hrvatskoj obilježena je trendom prikupljanja nezavisnih kandidata na stranačke liste.
Nije dobro koristiti izgovor pandemije korona virusa kako bismo opravdali netransparentno trošenje javnog novca.
Netanyahu se pitao zašto je Kushner mislio da će uspjeti gdje neki poput Kissingera nisu uspjeli, piše Bolton.
U situaciji kada je estrada osakaćena zbog korone, estradnom umijeću vični političari popunjavaju tu prazninu.
Oglasi