Politika

Priprema za izbore 2020. godine u Hrvatskoj obilježena je trendom prikupljanja nezavisnih kandidata na stranačke liste.
Nije dobro koristiti izgovor pandemije korona virusa kako bismo opravdali netransparentno trošenje javnog novca.
Netanyahu se pitao zašto je Kushner mislio da će uspjeti gdje neki poput Kissingera nisu uspjeli, piše Bolton.
U situaciji kada je estrada osakaćena zbog korone, estradnom umijeću vični političari popunjavaju tu prazninu.
Bolton tvrdi da Trump ne zna čak ni osnovne činjenice o svijetu i da mu se savjetnici zbog toga rugaju iza leđa.
Javni sektor netaknut zbog političkih odluka da se potrošnja zadrži ili poveća putem vanjskog i domaćeg zaduživanja.
Oglasi