Političke stranke

Ljudima se čini da nije potrebno mnogo znanja i vještina za bavljenje politikom, pa im je lakše u stranku nego na posao.
Stranke u BiH godišnje dobiju oko 10 miliona eura sredstava iz budžeta, ali nisu dužne da objave na šta taj novac troše.
Broj pokreta građana raste skoro istom brzinom kojom pada povjerenje u predstavnike političkih partija.
Zbog nepostizanja dogovora o Izbornom zakonu, institucije vlasti na nivou države i FBiH nakon izbora očekuje blokada.
Čelnici političkih stranaka u BiH završili su sastanak bez pomaka i dogovorili se da se ponovo sastanu 3. maja.
Milijan Brkić, Andrej Plenković
Političari i stranke ostavljaju dojam da općedruštveno važna pitanja tretiraju isključivo na temelju vlastitog interesa.
Oglasi