PLO

Barkat rekao da je dao instrukcije zvaničnicima da pripreme plan za zamjenu svih funkcija UNWRA-e općinskim službama.
Nakon revizije američkog predsjednika Donalda Trumpae, Washington za više od 200 miliona dolara smanjo pomoć Palestini.
PLO poziva na oslobađanje svih koji se nalaze u zatvorima ističući da Izrael nastavlja narušavati prava Palestinaca.
Senat podržao zakon koji zabranjuje uvoz ili prodaju dobara i usluga proizvedenih na okupiranim teritorijama.
Palestinski predsjednik ponovio prijedlog o međunarodnoj mirovnoj konferenciji koji je iznio pred Vijećem sigurnosti.
Abbas bi mogao iskoristiti skup kako bi obnovio svoj legitimitet i postavio odane ljude na uticajne položaje.
Oglasi