Plin

'Protokol o saradnji Hrvatske i bh. entiteta RS-a potpisan je bez znanja bh. institucija', kazao je Denis Zvizdić...
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH negoduje jer je Hrvatska potpisala protokol s bh. entitetom Republika Srpska.
Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač kaže da će biti predložene dodatne sankcije zbog opstrukcija.
Izvjesno je da slijedi izbijanje sukoba između Sirijskih demokratskih snaga i sirijskog režima zbog naftnih polja.
Hrvatska nije energetski samoodrživa, ne zadovoljava svoje potrebe, a energetika je jedna od evropskih politika.
Prema izvještaju Vlade RH, BiH se ni ne spominje i koristi se stari produktovod da bi se izbjegli međunarodni ugovori.
Oglasi