Plagiranje

Hrvatski premijer kritizirao opoziciju u raspravi o plagijatu ministra znanosti i obrazovanja, jer se nije pripremila.
Odbor za etiku odlučio je da je prijava djelomično opravdana, Pavo Barišić kaže da je riječ o političkom obračunu.
Teško je procijeniti koliko u regiji ima internetskih stranica na kojim se za male pare nude gotovi akademski radovi.
Je li na Balkanu plagiranje postalo normalna pojava? Prijeti li akademskoj zajednici i cjelokupnom društvu poplava lažnih
  •  
Oglasi