Plagijati

Hrvatska akademska zajednica traži da se formiraju posebna tijela za plagijate i propisivanje primjerenih sankcija.
Teško je procijeniti koliko u regiji ima internetskih stranica na kojim se za male pare nude gotovi akademski radovi.
Oglasi