Pisa

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je službene rezultate PISA testiranja, koji pokazuju znanja i vještine
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj objavila je službene rezultate PISA testiranja, koji pokazuju znanja i vještine
Na rang listi velikog testiranja učenika prva dva mjesta od 79 zemalja zauzimaju Kina i Singapur.
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj objavila je službene rezultate PISA testiranja, koji pokazuju znanja i vještine
Piše: Borna Sor - Napokon je stasala generacija koja sve više vara i plagira.
Piše:
Tumačeći loše PISA rezultate, Matko Glunči kaže da su u statistici i nacionalne manjine i djeca s posebnim potrebama.
Oglasi