Pedofili

Papa je obećao da će crkva uložiti veliki trud da učini sve što je neophodno kako bi se pedofili priveli pravdi.
Vladajuća HDZ predlaže da više nema zastare za teška krivična djela za spolno iskorištavanje i zlostavljanje djece.
Capella optužen prema članu vatikanskog Krivičnog zakona kojim se kažnjava posjedovanje i širenje dječje pornografije.
U registar će biti upisane osobe pravosnažno osuđene za krivična djela definirana Krivičnim zakonikom ovog bh. entiteta.
Dječak, Lopta, Nogomet
Dokazi sugerišu da ljudi koji su seksualno zlostavljani u djetinjstvu često ne progovore o tome do 40-ih i 50-ih godina.
Sagovornici Al Jazeere ističu kako je problem pedofilije još uvijek tabu tema mnogih, te se ne odlučuju prijaviti napade
Oglasi