Partija

Makedonska opozicija procjenjuje da se poslednjih godina zaposlilo blizu 50 hiljada ljudi, koji imaju partijsku vezu.
Ako se prema tom problemu ne budemo ispravno odnosili, priroda vlasti morat će se izmijeniti, upozorio je premijer.
Oglasi