Parlament

Nezavisni zastupnici i opozicijska Laburistička stranka glasali su za zakon, zadavši udarac vladajućoj koaliciji.
Protokol o pristupanju NATO-u ratificiran je u grčkom parlamentu sa 153 glasa za i 140 protiv.
Agencija tvrdi da se provjerom diploma državnih službenika i namještenika narušava pravna sigurnost.
Usprkos kritikama da bi mogao ograničiti građanske slobode, zakon je prošao Narodnu skupštinu sa 387 glasova.
Nema usvojenog budžeta u FBiH, nema ni odluke o privremenom finansiranju i obustavljene su sve finansijske transakcije.
Britanska premijerka izjavila kako osluškuje savjete od cijele političke scene u Britaniji, tragajući za kompromisom.
Oglasi